Fetma och övervikt ökar i Sverige

Alltför många i Sverige lider av övervikt eller fetma. Det visar en ny rapport från Folkhälsmyndigheten.

 

 

Ibland är det ett måste med överviktskirurgi för att få ett smalare och framförallt hälsosammare liv,  kontakta nordiskt centrum för kirurgi för att konsultera med en läkare. Ingrepp som är vanliga om man lider av fetma eller stor övervikt är Gastric bypass och Gastric sleeve. De är väldokumenterade operationer med långsiktiga resultat och bestående viktnedgång. Med titthålsteknik begränsas magsäckens volym, något som gör att det inte går att äta samma mängder mat som tidigare utan måste ändra sitt ätbeteende och sin livsstil.

 

Fetma – riskfaktor som påverkar folkhälsan

 

Varannan svensk är överviktig enligt årsrapporten från Folkhälsomyndigheten som det skrivs om i Dagens Nyheter. I rapporten går det att läsa om hur 51 procent av Sveriges befolkning mellan 16 till 84 år har antingen övervikt eller fetma. Detta är en stor riskfaktor som påverkar folkhälsan på lång sikt och som vidare visar att utvecklingen verkligen går åt fel håll. Den farligaste övervikten är den som är runt midjan och magen. Det är främst bukfetma som ökar risken för hjärtinfarkt och stroke, vissa cancerformer samt både demens och depression. Inga vidare grejer med andra ord. Mer om detta går det även att läsa om här i en artikel i Svenska Dagbladet.

 

Skillnad i matvanor och hälsa mellan samhällsklasser

 

En annan del i årsrapporten är att klyftor mellan hög- och lågutbildade ökar. De som har lägre socioekonomisk position i vårt samhälle har ofta sämre hälsa än de som är högutbildade och på högre positioner i yrkeslivet. Dessutom lyfts det fram hur psykisk ohälsa ökar bland unga. I Dagens Hälsa skrivs det om hur man tydligt kan se att matvanorna skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället, det är helt enkelt dyrare att äta bra mat som fisk, grönsaker, frukt och fullkorn. Billigare och enklare att äta snabbmat, produkter med socker och halvfabrikat. Många i Sverige har vidare en kunskap om vad de bör och inte bör äta, men våra val och matvanor påverkas av mer än bara kunskap om hälsosam mat. Ibland är det tillgängligheten som är viktigast, det enklaste och tidsbesparande. Ibland är det helt enkelt mycket lättare att göra ett ohälsosamt val.