Att testa sin sexuella hälsa

Hälsa är även att ha koll på sin kropp, inte minst när det kommer till ens sexuella hälsa. Det är viktigt att testa sig för könssjukdomar om man har haft oskyddat sex. Klamydia ökar stadigt i Sverige, liksom några andra smittor.

 

Hälsa är mer än träning och bra kost. Det handlar också om att testa sig för olika sjukdomar, som klamydia och andra könssjukdomar. Med ett enkelt test från klamydiatestet.se kan du snabbt se om du blivit smittad.

 

Anmälda fall av könssjukdomar ökar i Sverige

 

I en artikel i Göteborgs-Posten går det att läsa om hur det under 2015 skedde en kraftig ökning av inrapporterade fall av könssjukdomar som gonorré och syfilis. Det är statistik från Folkhälsomyndigheten som många tidningar skriver om, bland annat Läkartidningen. Samtidigt som dessa två, tidigare, ganska ovanliga könssjukdomarna ökar har klamydia legat på en stabil högnivå alltsedan år 2009.

 

  • 37 819 fall av klamydia rapporterades in – en ökning med 4 procent
  • 1 677 fall av gonorré anmäldes – en ökning med 26 procent
  • 330 fall av Syfilis anmäldes – en ökning med 35 procent

 

Klamydia ökar stadigt sedan år 2000

 

Klamydia har under de senaste 15 åren ökat stadigt och är tillsammans med de andra två sjukdomarna anmälningspliktiga. Den sjukdom som är allra vanligaste av de tre är, som tydliggjort ovan, klamydia. Hela 57 procent av de som smittas av detta är kvinnor, medan 43 procent är män. Det vanligaste symptomet är sveda när man kissar.

 

Vanligare bland män

 

När det kommer till gonorré är det en könssjukdom som är vanligare bland män och då speciellt bland män som har sex med just män. Denna sjukdom kan man bära på utan att ha symptom men det vanligaste är att man även här har sveda när man kissar samt har halsont och flytningar från slida, urinrör och ändtarm. Inte så behagligt med andra ord.

 

Svår att upptäcka

 

Syfilis är även det vanligare bland män som har sex med män, även om det förekommer att kvinnor också blivit smittade av sjukdomen. Bara de senaste tio åren har antalet inrapporterade fall varierat i mängd ganska dramatiskt men man räknar med att sjukdomen har varit på uppåtgående sedan år 2000. Symtom här är sår på könsorgan och mun, något som kan vara svårt att upptäcka eftersom såren inte alltid syns så bra.

 

I Sveriges Radio skrivs det om hur sommaren är en högtid för könssjukdomar, eftersom den sexuella aktiviteten ökar då:

 

Det är nästan alltid en ökning av samtliga könssjukdomar och folk som söker för att testa sig – Sveriges Radio

 

Tipset är som alltid att arbeta förebyggande, att alltid använda kondom om det är en ny sexpartner som inte har testat sig. Det finns inget annat skydd, ändå så är det fortfarande väldigt vanligt att slarva med detta. Färre tycks till och med använda kondom enligt specialistläkare på Danderyds sjukhus.

 

Mer om alla olika könssjukdomar, fler än de som nämnts här, går det att läsa utförligt om på 1177 Vårdguiden. Där finns massor av råd och artiklar som kan vara bra att läsa igenom om det är så att man är orolig för att man smittats av en könssjukdom.