Är det tyst om de döva?

Okunskap och ignorans för hörselskadades situation, och därtill alldeles för lite resurser som läggs in från statligt och kommunalt håll. Det är vad många döva och hörselnedsatta upplever i Sverige idag. Det kan vara svårt att få jobb som döv eller hörselnedsatt, och vid katastrofer är beredskapen bristfällig när det kommer till att sprida information till döva och hörselnedsatta. Det tas dock en del initiativ. #slådövörattill är en kampanj som svarar på #metoo-rörelsen och som handlar om att uppmärksamma sexuella trakasserier mot döva och hörselnedsatta.

Att leva med hörselnedsättning är en utmaning både för den drabbade, men också för omgivningen. Upptäcker man att ens barn har hörselproblem finns det hjälp att få tidigt. Cochleaimplantat är effektivt och hjälper bevisligen barnen att utveckla goda hör- och talfärdigheter. På HeerPeers hemsida kan du läsa mer om olika typer av hörselimplantat.

Där finns även information om olika hörselproblem och man kan också kontakta experter och fråga om råd.

Bristfällig beredskap vid information

Det var den 7 april 2017 som en lastbil körde in i en folkmassa på Drottninggatan i Stockholm. En händelse som skakat många som var på plats och som otaliga gånger har bearbetats i media. Både polisen och myndigheterna har fått god respons på sitt agerande och överlag upplevde många att Sverige fick visa prov på sin styrka. Men något som sällan lyfts fram är den bristfälliga beredskapen när det kommer till myndigheternas information till blinda och döva.

I expressen.se går det att läsa om Laith Fathulla som själv riktat mycket kritik mot media. Som döv är man van vid att det finns teckentolkade versioner av nyheterna på SVT – något som inte erbjöds under direktsändningarna efter dådet. Att det inte fanns någon information för blinda eller döva har man på SVT tagit på allvar och ser självkritiskt på det.

Händer också mycket positivt

Men det händer också mycket. Det faktum att det riktas samlad kritik, inte bara från Laith Fathulla utan också från Teckenspråkets Röst och de Hörselskadades förbund tyder på att det kommer ske förändringar. Dessutom har en ny kampanj fått spridning i medierna: #slådövörattill, som handlar om att börja prata mer öppet om döva och hörselnedsatta som utsatts för sexuella trakasserier. Man menar att den krishjälp som många kvinnor fått har varit bristfällig och att personalen inte är utbildade till att förstå deras specifika situation. Dessutom kan de inte alltid teckenspråk. Att tystnadskulturen bryts är positivt och kan förhoppningsvis leda till positiva förändringar för gruppen.

Rent generellt händer det också en del när det kommer till tekniska lösningar för att underlätta för döva och hörselnedsatta. Dels har de olika implantaten utvecklats och blivit mer tekniskt precisa. Men också olika appar som kan fungera som hjälpmedel har börjat dyka upp. Sveriges Radio har utvecklat en mobilapp där användaren själv kan reglera balansen mellan tal och musik. Målgruppen är främst personer med hörselnedsättning men går även bra att användas för människor som av olika anledningar vill styra ljudnivån på jinglar, miljöljud och så vidare.

Och radiojulkalendern Marvinter har gått ut med ett spel som är ett slags förlängning på handlingen och är även anpassade till hörselskadade. Läs mer om den här!