Träning

Träna som en man (och vice versa)

Träna som en man (och vice versa)

Idag är det få som tror att män är från Mars och kvinnor från Venus. Men beger man sig in på ett gym kan man lätt få den uppfattningen. Män och kvinnor tränar till stor del olika kroppsdelar, med olika övningar. Faktum är dock att båda könen skulle ha enMer